İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

Kongre Yürütme Kurulu
 
Adı Soyadı
Hasan Emir KAVİ
Hüseyin KALANTOR
Öğr.Gör.Dr.Cem BOĞA
Semiha DOSTLAR
M. Can EREN
Meltem SÖNMEZ KAYA
İstemi ORAL
H. İhsan PEPEDİL
Arzu PEKDUR
Onur Utku ŞENYUVA
Prof. Dr. Ferdi TANIR
Mahmut TEBERİK
Erol ZORLU
Burçak KORUYUCU