İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VIII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLDİRİ KONULARI


 

 • Örnek İSG Uygulamaları (Kamu ve Özel Sektör)
 • Çalışanların Eğitimleri -E-İSG-Örnek Uygulamalar
 • İSG’ de Bilgi, Eğitim, Politika ve Mesleki Yeterlilik
 • İSG Kültürü, İSG Politikaları ve Yaygınlaşması
 • İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği
 • Meslek Hastalıkları, Etkileri, Korunma ve İSG
 • Acil Durumlarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • Acil, Yakın ve Ciddi Tehlike Kavramları
 • Çalışanlarda Risk Grupları ve İSG
 • Risk Değerlendirmesi ve Analizi
 • İş Kazaları: Nedenleri, Önlemleri, Değerlendirme ve Paylaşım Yöntemleri
 • İSG’de Ölçme Değerlendirme
 • İSG’de Önleme ve Koruma
 • İşe Devamsızlık (Absenteeism) ve Önleme
 • İşyeri Sağlık-Güvenlik ve Ortak Sağlık-Güvenlik Birimleri
 • İşyerlerinde İSG Organizasyonu ve Denetim Modelleri
 • İş Ekipmanları ve Güvenlik
 • Kişisel Koruyucu Donanımları ve CE
 • Ortam Faktörleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikolojik vb.)
 • Psikososyal Tehlikeler ve Güvenlik (Mobbing)
 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda ISG
 • KOBİ  ve  İSG
 • Kapalı Alanlarda İSG Uygulamaları
 • Tarımda İSG
 • Taşıma, İstifleme ve Depolamada İSG
 • Yüksekte Çalışmada İSG
 • Kaynaklı İmalat Çalışmalarında İSG
 • Bakım Onarım İşlerinde Güvenlik
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Güvenlik
 • Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalarda İSG
 • Ergonomi
 • İSG Çalışmaları ve Etik
 • İSG ile Toplum Sağlığı Etkileşimi
 • Endüstriyel Hijyen
 • İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, Uygulamalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler
 • 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikler
 • İSG Alanında Ulusal-Uluslararası Mevzuat ve Standartlar
 • Yangın Güvenliği
 • İSG’de Özel Sigorta Uygulamaları