İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

  KONGRE PROGRAMI

 Kongre programını indirmek için tıklayın.

 

18 Nisan 2013 (A Salonu)

08.00 – 09.30

Kayıt

09.30 – 10.15

Açılış Konuşmaları

Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube YK Başkanı

Ali Ekber ÇAKAR – MMO YK Başkanı

- Prof. Dr. Mustafa KİBAR- Çukurova Üniversitesi Rektörü

- H. Avni COŞ – Adana Valisi (Teşrifleri Halinde)

- Faruk ÇELİK – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Teşrifleri Halinde)

10.15 – 10.30

Çay / Kahve Arası

10.30 – 12.30

 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri İSG Sorunlarını Çözer mi?

Oturum Başkanı: Bedri TEKİN – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Ali Ekber ÇAKAR - MMO

İsmail BULCA- TTB

Ali Rıza ERGUN – ÇSGB İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Semiha DOSTLAR – ÇSGB İş Teftiş Grup Başkanlığı

Özgür YILMAZ - KESK

Özcan KARABULUT - TÜRKİŞ

Arzu ÇERKEZOĞLU – DİSK

Altan ÇETİNKAL-MESS

Sebahattin KORKMAZ-HAKİŞ 

 

Açılış Paneli

12.30 – 13.30

Yemek

13.30 – 14.30

 6331 Sayılı Kanun Bilgilendirmesi

Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube YK Başkanı

Mahmut TEBERİK-İş Güvenliği Uzmanı-B

 

Özel Oturum

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası 

14.45 – 15.45

 Kamu’ da İSG Hizmetleri

Oturum Başkanı: Mustafa YAZICI - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Nazmi BİLİR-Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD

 

Özel Oturum

15.45 – 16.00

Çay / Kahve Arası

16.00 – 17.00

 İstihdam Statülerinin Değişiminin İSG' ye Etkileri

Oturum Başkanı:  Mustafa ERTÜRK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Arzu ÇERKEZOĞLU-DİSK Dev Sağlık İş Sendikası

 

Özel Oturum

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli 

 18 Nisan 2013 (B Salonu)

13.30 – 14.30

 Oturum Başkanı: Cem BOĞA - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

- İSG Alanında Yazılım Programlarının Önemi, Yazılımla Yönetimin İlkeleri ve Öneriler - Serkan KÜÇÜK - İş Güvenliği Uzmanı-A

- Enerji İzolasyonu - Gülay YASAN - İş Güvenliği Uzmanı-A

- Elektrik Enerjisi Kaynaklı Adli Vaka İş Kazalarında Sebeplendirme Yaklaşımları ve İş Güvenliğinin Oluşturulması- Yard.Doç.Dr.Mehmet ZİLELİ - Mersin Üniv.Erdemli Uyg.Tek.Y.O.

 

Sözlü Bildiriler

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

14.45 – 16.00

 Oturum Başkanı: Ali PERİ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Organize Sanayi Bölgesinde 2012 Yılında Uygulanan Projelendirilmiş Teftiş Kapsamında Yapılan Teftişler ve Sonuçları – Emsal EĞER - ÇSGB İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı

- Endüstride Toz Patlamaları - Harun ATILGAN - ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı

- İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Performans Ölçümlerine Yeni Bir Yaklaşım Işığında Ekinciler Demir Çelik AŞ Uygulaması - Osman DİLİÇIKIK – İş Güvenliği Uzmanı-C

 

Sözlü Bildiriler

16.00 – 16.15

Çay / Kahve Arası

16.15 – 17.15

 Oturum Başkanı: Erdal TAŞ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Bir İnşaat Projesinde Uygulanan Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Programı-Vaka Çalışması: “Kadıköy Kartal Metro Projesi” – Fırat Ş. EKER – İş Güvenliği Uzmanı A

Şantiyelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Aykırı Olan Barınma Yerleriyle İlgili Kanıtlar ve Talepler -Recai GERÇE - İnşaat İşçileri Derneği

- Çalışan Odaklı Yönetim Uygulamaları (Trabzon OSB Örneği) - Yard.Doç.Dr. Aytaç AYDIN - KTÜ Orman Fak.Orman End.Müh. Böl.

  

Sözlü Bildiriler

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli 

 19 Nisan 2013 (A Salonu) 

10.00 – 11.30

 İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuksal Uygulamaları

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Muhsin AKBABA - Kongre Danışmanlar Kurulu Üyesi 

  -Yargıtay Kararları Çerçevesinde Meslek Hastalığı

     Prof. Dr. Nüvit GEREK-Anadolu Üniv.Hukuk Fak.

  - Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Kazası

Doç. Dr. Zeki OKUR-ÇÜ Hukuk Fak.

  - İş Kazasında İşverenin Ceza Hukuku Bakımından Hukuki

    Sorumluluğu-Yrd.Doç.Dr.Günal KURŞUN- ÇÜ Hukuk Fak.

 

Özel Oturum

11.30 – 11.45

Çay / Kahve Arası

11.45 – 12.30

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Uygulamadaki Sorunlar

Oturum Başkanı: Ahmet Turan DÖRTDEMİR - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Mustafa YAZICI-MMO

 

Özel Oturum

12.30 – 14.00

Yemek

14.00 – 15.30

 Meslek Hastalıklarının Kontrolünde Bir Uygulama Örneği:

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ferdi TANIR - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

  -Özel Sektörden Bildirilen İlk Olguların "Bilimsel Öykü"sü

    Doç.Dr. Ferruh N. AYOĞLU - Z.Karaelmas Üniv.Tıp Fak.

  -Olguların Tespitini Yapan İşyeri Hekiminin Öyküsü

     Dr. Atınç KAYINOVA-İşyeri Hekimi

-Meslek Hastalığı Tanısı Koyulduktan Sonra Yaşanan Sorunlar

    ve Sorumluluklar- Doç. Dr. Zeki OKUR-ÇÜ Hukuk Fak. 

 

15.30 – 15.45

Çay / Kahve Arası

15.45 – 16.45

 Oturum Başkanı: Yıldız ÜNER - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Güncel İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazalarının Araştırılmasında Hata Üçgeni Analizi

S.Turgay BİNYILDIRIM-İş Güvenliği Mühendisi

Dr. Özkan Kaan KARADAĞ-İstanbul Meslek Hastalıkları Hast.

 

Özel Oturum

16.45 – 17.00

Çay / Kahve Arası

17.00 – 18.00

 İSG: Şehir Efsaneleri ve Tabular

Oturum Başkanı: Mahmut TEBERİK - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Yard.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK-Mersin Üniv.Psikoloji Böl.

Özel Oturum

19 Nisan 2013 (B Salonu) 

10.00 – 11.00

 Oturum Başkanı: Ali ÖZDEMİR - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- İSDEMİR’ in Ramak Kaldı Olaylarına Proaktif Yaklaşımı - Ulus Kürşat ŞERİFOĞLU – İş Güvenliği Mühendisi

İSDEMİR Acil Durum Yönetim Sistemi Eğitimleri Tasarımı, Uygulaması ve Sonuçları - Kerem İPEK – Eğitim Uzmanı-C

İş Kazalarının Değerlendirmesi – Emre SEVİNDİK – İş Güvenliği Baş Mühendisi

 

 

 

 

Sözlü Bildiriler

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

11.15 – 12.30

 Oturum Başkanı: Osman ÖZTÜRK - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanun’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu -Yrd.Doç.Dr.Zeynep ŞİŞLİ - İzmir Ekonomi Üniv. Hukuk Fak.

- İş Sağlığı ve Güvenliğinde AB Politikaları - Kemal ÜÇÜNCÜ - İSG Bilim Uzmanı

- Küçük Ölçekli İşletmelerde İş Güvenliği Kültürü Oluşturulmasında İSG Profesyonellerinin Rolü - Cuma BAZ – İş Güvenliği Uzmanı-C

  

Sözlü Bildiriler

12.30 – 14.00

Yemek

14.00 – 15.00

 Oturum Başkanı: Hasan Emir KAVİ - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

 

- Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları – Esat ÇAĞLAYAN -İş Güvenliği Uzmanı

- Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi - Metin ACAR – İş Güvenliği Uzmanı A

- Türkiye’ de Çukurova Bölgesi’ ndeki “Zeytin Yağı Mahsereleri” ndeki İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetimi - Yard.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK – Mersin Üniversitesi Psikoloji Böl.

 

Sözlü Bildiriler

15.00 – 15.15

Çay / Kahve Arası

15.15 – 16.15

 Oturum Başkanı: Sabri SAMANGÜL - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Risk Değerlendirme - Doç.Dr. Özen KILIÇ - Ç.Ü. Müh.Mim.Fak. Maden Müh.Böl.

- Risk Analiz ve Değerlendirilmesi - Osman DİLİÇIKIK -  İş Güvenliği Uzmanı-C

- Metal Sektöründeki İş Kazalarının Değerlendirilmesi - Ayhan YÜKSEL - ÇSGB İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı

 

Sözlü Bildiriler

16.15 – 16.30

Çay / Kahve Arası

16.30 – 18.00

 Oturum Başkanı: Yüksel YAŞARTEKİN - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

 

- Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Uygulamaları,  Sisteme Entegrasyonu ve Kaza Sayılarına Etkileri -Dr.A. Selçuk ATALAY – İşyeri Hekimi

- İşbaşı İSG Konuşmalarının Bir Saha Uygulaması – Murat Can OCAKTAN-İş Güvenliği Uzmanı-B

- Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği - Hülya KAYANDAN – Kimyager

  

Sözlü Bildiriler

20 NİSAN 2011 (A Salonu) 

10.00 – 11.00

 Acil Durum, Kriz ve İş Sürekliliği Yöntemi İle İSG İlişkisi

Oturum Başkanı: M. Selçuk GÖNDERMEZ - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Serkan KÜÇÜK-Önlem Dergisi

  

Özel Oturum

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

11.15 – 12.45

 İşyeri Hekimlerinin Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oturum Başkanı: M.Can EREN - Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Celal EMİROĞLU-TTB

İstemi ORAL-İşyeri Hekimleri Derneği

Ebru ATICI SEVİNDİK-Avukat

  

Özel Oturum

12.45 – 13.45

Yemek

13.45 – 14.45

 İSG Hizmetlerinin Piyasalaştırılması

Oturum Başkanı: Zafer GÜZEY - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ- TMMOB

 

14.45 – 15.00

Çay / Kahve Arası

15.00 – 16.30

 İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oturum Başkanı: M.Uğur YILMAZ

Sabahattin ÖZTAŞ-İş Güvenliği Uzmanı-A

Yasemin TANIR-Avukat

Onur Utku ŞENYUVA-İş Güvenliği Müh.

 

Özel Oturum

16.30 – 16.45

Çay / Kahve Arası

16.45 – 17.45

Kapanış Oturumu 

 20 Nisan 2013 (B Salonu)

10.00 – 11.20

 Oturum Başkanı: Fulya BANKOĞLU - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- Ergonomik İyileştirme Çalışmaları: Muri Analizinin Bir İş Yeri Uygulaması – Buket GÜLHAN – İşyeri Hekimi

- İşçi Şağlığında Önemli Bir Psikososyal Tehlike: Mobbing-Psikolojik Terör Kavramının Değerlendirilmesi - Yrd. Doç.Dr. Elvan OKUTAN - Sakarya Üniv.İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Böl.

- İş Kazası Haberlerinin Medyada Temsili: Sorumluluk Atıflarına İlişkin Bir Analiz - Elif SUNGUR - Maltepe Üniv.İletişim Fak.

İşyerinde Psikolojik Taciz ve Mücadele Yöntemleri - Ümit ACAR – Metalurji Müh.

  

Sözlü Bildiriler

11.20 – 11.35

Çay / Kahve Arası

11.35 – 13.00

 Oturum Başkanı: M.İlker ALTIOK- Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

- İSDEMİR Uygulamalarında Darbeli El Aletleri ve İş Güvenliği - Süleyman YILDIRIMEL - Mekanik Bakım Postabaşı

Yangın Algılama ve Otomatik Söndürme Sistemleri’nin İSDEMİR’ deki Uygulaması - Sertaç KAYA - Haberleşme Başmühendisi

İSDEMİR’ de Elektrik Enerjisi Kesme ve Verme Uygulamalarında İş Güvenliği - Mehmet AÇIK - Elk. ve Otomasyon Bakım Müh.

- Demir – Çelik Sektöründe Sıvı Metal Sıçramaları ve Güvenlik

Alper YILDIRIM – İş Güvenliği Mühendisi

Sözlü Bildiriler

12.45 – 13.45

Yemek

13.45 – 15.10

 Oturum Başkanı: H. İhsan PEPEDİL- Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

İSİG Uygulamalarında Akreditasyon Süreci- Atakan BAŞTÜRK-TÜRKAK Baş Denetçisi

- Kaynak Alanında Tehlike Değerlendirmesi – Arif MÜEZZİNOĞLU-İşyeri Hekimi

- Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği - Serol DEVECİ - Manisa Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanların Sağlığı Birimi

- Ülkemizde, İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Bu Nedenlerle Ölen Sayılarının, İllerdeki ve İş Kollarındaki Sigortalı İşçi ve İşyeri Sayılarına Göre Standardize Edilerek Değerlendirilmesi - Şeyhmus AKSOY / M. Caner İŞBİLİR – Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF İSG Bölüm Öğrencileri

Sözlü Bildiriler