İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

KONGRE DANIŞMA KURULU

 • Prof.Dr.Muhsin AKBABA
 • Yunus AKSOY
 • Ali ALKAN
 • Haluk ALTAY
 • Mehmet AVCI
 • Abdullah AYDEMİR
 • Doç.Dr.Ferruh AYOĞLU
 • Prof.Dr.Ali BAYAT
 • Prof.Dr.Yasemin BEYHAN
 • Prof.Dr.Nazmi BİLİR
 • Salih Turgay BİNYILDIRIM
 • Ali BORUCU
 • Bilgin CANDEMİR
 • Yıldırım ÇAKAR
 • Şafak ÇAPAR
 • Selçuk ÇEBİ
 • İ.Celal ÇELEBİ
 • Altan ÇETİNKAL
 • Ali Rıza ÇİRKİN
 • Celal EMİROĞLU
 • Prof.Dr.Alp ERGÖR
 • Hüseyin Cemal HÜSEYİN
 • Mehmet Murat ILICAK
 • Ahmet IŞIK
 • Prof.Dr.Halim İŞSEVER
 • Yakup KARA
 • Özcan KARABULUT
 • Besim KAYIM
 • Hilal KINLI
 • Cumhur KOCAMAN
 • Yrd.Doç.Dr.Zeki OKUR
 • Bülent ÖZAY
 • Semiha ÖZBEY
 • Mehmet ÖZEL
 • Prof.Dr.Alaettin SABANCI
 • Prof.Dr. Hilmi SABUNCU
 • Hüseyin SAYAR
 • Doç.Dr. İbrahim SEVİM
 • Demet ŞENTAŞÇI
 • Prof.Dr.Hikmet RENDE
 • Fuat TÜLÜCE
 • Ahmet ULUTAŞ
 • Prof.Dr.Suphi URAL
 • Mesut YAMAN
 • M.Uğur YILMAZ
 • Abdurrahman YÜCEL