İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI REKLAM ŞARTNAMESİ

 

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ‘ ne sunulacak bildiriler bir kitapta toplanarak kongreden önce basılacak ve tüm katılımcılara, bildiri sunanlara bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Söz konusu Bildiriler Kitabı‘ na aşağıdaki şartlarda reklam alınacaktır.

1.      1000 adet yayınlanacak olan Bildiriler Kitabı bir veya iki cilt halinde basılacaktır. İki cilt basılması durumunda verilen reklamlar her iki kitapta yer alacaktır. Bildiriler Kitabı 20 X 28 cm. boyutundadır. Kapak 200 gr/m² Amerikan Bristol, iç sayfalar ise 80 gr/m² 1 hamur kağıda basılacaktır.

 

2.      Reklam filmi boyutları 18 X 26 cm dir.

 

3.      Reklam sayfalarının tümü trikromi ( renkli ) basılacaktır.

 

4.      Reklam sayfaları için kuruluşların basıma hazır film göndermeleri gerekmektedir.

 

Reklam vermek isteyen kuruluşların 15  Mart 2013 tarihine kadar reklam filmini ODA‘ ya ulaştırmaları ve reklam bedelini çek ile veya en geç 12 Nisan 2013 tarihine kadar TMMOB MMO Adana Şubesi İş Bankası Barajyolu Şubesi 531920 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 

BİLDİRİLER KİTABI BEDELLERİ

Arka Dış Kapak

Arka İç Kapak

Ön İç Kapak

İkinci Kapak

İç Sayfa

2.500.-TL.

1.250.-TL.

1.500.-TL.

1.250.-TL.

750.-TL.

Reklam bedellerine %18 KDV eklenir.

 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

 

BİLDİRİLER KİTABI SÖZLEŞMESİ

 

Kuruluşun Adı : ......................................................................................................................................

 

Kuruluşun Yetkilisinin Adı ve Görevi :..................................................................................................

 

Adres                                                    :................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

Telefon                          :................................................ Faks:.............................................................

 

Vergi Dairesi, Vergi No           ............................................................................................................

 

 

 

REKLAM YERİ

REKLAM BEDELİ

KDV

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

ÖDEME PLANI

NAKİT OLARAK

ÇEK OLARAK

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Reklam Şartnamesi‘ nde belirtilen koşulları ve reklam bedeli olan .............................................................................................. TL‘ yi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. ........../........../2013

 

 

FİRMA                                                                                              ODA ONAYI

İmza ve Kaşe