İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. iŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıda Word 6.0 veya üst versiyon yazılımlardan herhangi biri ile 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılmalıdır.

Bildiri özetleri 07 Ocak 2011 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriği incelendikten sonra sempozyuma uygun olup olmadığı belirlenecek ve yazarlarına 28 Ocak 2011 tarihine kadar haber verilecektir.

Bildiriler ise en geç 04 Şubat 2011 tarihine kadar etkinlik iletişim adresine gönderilmelidir. Uygun görülen bildirilerin tamamı aşağıdaki yazım kurallarına göre 18 Şubat 2011 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen bildirilerin Etkinlik Bildiriler Kitabında yayınlanıp yayınlanmayacağı ve/veya Etkinlikte sunulup sunulmayacağı yazarlarına bildirilecektir.

Bildirinin gönderilmesi çalışmanın başka bir yerde daha önceden (kongre/kurultay/sempozyumda) yayınlanmadığını ve yazarların TMMOB Makina Mühendisleri Odası`na bildirinin yayınlanması ile ilgili izni verdiğini gösterir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi:

07 Ocak 2011

Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi:

28 Ocak 2011

Bildirileri Tam Metinlerinin Gönderilmesi:

04 Şubat 2011

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yazarlarına Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

18 Şubat 2011

Not: Yukarıda bildirilen tarihler son gün tarihleridir.