İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VI. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU

  • Hüseyin ATICI

  • İsmail BULCA

  • İmdat ÇETİNER

  • Haydar KAÇMAZ

  • H. İhsan PEPEDİL

  • Sabahattin ÖZTAŞ

  • Doç. Dr Ferdi TANIR

  • Mahmut TEBERİK

  • Yıldız ÜNER

Kongre Sekreteri : Elif DOĞRUYOL