İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ - KONGRE PROGRAMI


Kongre Programınında dahil olduğu broşüre ulaşmak için tıklayın.

Kongre Programına ulaşmak için tıklayınız.

 


21 Nisan 2011 (A SALONU)

 

08.00 – 09.30

Kayıt

 

09.30 – 10.00

Açılış Konuşmaları

- Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı

- Ali Ekber ÇAKAR – Makina Mühendisleri Odası Başkanı

- Prof. Dr. Alper AKINOĞLU - Çukurova Üniversitesi Rektörü

- İlhan ATIŞ – Adana Valisi

 

10.15 – 10.30

Çay / Kahve Arası

 

10.30 – 12.30

Açılış Paneli

 

Oturum Başkanı:Tahsin AKBABA-Makina Mühendisleri Odası Saymanı

İSG‘ de Günümüz Gelişmelerine Çok Yönlü Bakış

Ali Ekber ÇAKAR - MMO

Celal EMİROĞLU - TTB                  ��

Süleyman TÜREMİŞ – ÇSGB

Av.Z.Ulaş YILDIZ - TİSK

Özcan KARABULUT - TÜRKİŞ

Kemal ASLAN – DİSK

 

12.30 – 13.30

Yemek

 

13.30 – 16.15

Özel Oturum

 

Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı

İSG‘ de Hukuki ve Cezai Sorumluluklar (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Alt-Üst İşveren vb., İSG` de Bilirkişilik ve Doğru Kaza Değerlendirmesi)

Lütfi İNCİROĞLU - ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Mustafa ÇİNKILIÇ – Adana Tabip Odası

M.Elvan TUNCA – Dokuz Eylül Üniv. Hukuk Fak.

Fırat Ş.EKER – İvme Danışmanlık

Serkan KÜÇÜK – Arme Danışmanlık

Sabahattin ÖZTAŞ- Sega İş Güvenliği

 

16.15 – 16.30

Çay / Kahve Arası

 

16.30 – 17.30

Konferans

 

 

Oturum Başkanı:Ahmet Turan DÖRTDEMİR–Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Sağlıkta Dönüşüm` ün İş Sağlığı ve Güvenliğine Getirdikleri

Prof.Dr. Kayıhan PALA - Uludağ Üniv.Tıp Fak.Halk Sağ.ABD

 

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli: Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  21 Nisan 2011 (B SALONU)

13.30 – 14.30

Sözlü Bildiriler

 

Oturum Başkanı: Bedri TEKİN – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

1. Sınırlandırılmış Alanlarda Çalışma İçin Hataya İzin Vermeyen Bir Yöntem– Merve ERCAN - Kocaeli Üniv.

2. Boru Hatları Bakım ve Onarımında İş Güvenliği

Ahmet Cengizhan BAYIROĞLU – İSDEMİR A.Ş.

3.Yapı İşlerinde Hazır Betonun İnşaat Sahalarına Nakli, Pompalanması ve Yerleştirilmesi İşlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İrdelenmesi–Beste ARDIÇ – Etkin İş Güvenliği

 

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

 

14.45 – 16.30

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: Mustafa YAZICI – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

1. Bir Otomotiv Firmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci Oluşturma Çalışmaları-Ulviye ÇALIŞKAN POLAT–Temsa Otom.A.Ş.

2.İstanbul`da Beton Blok Üreten Fabrikada Çalışanlarda Solunum Fonksiyonlarının Durumu-Doç.Dr.Halim İŞSEVER-İstanbul Ünv.Tıp Fak.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi – Güven T.TEMREN – Adana Çimento Sanayi A.Ş.

4. Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları - Doç. Dr. Meral SAYGUN - Kırıkkale Üniv. Tıp Fakültesi

 

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli: Çukurova Üniversitesi Sosyal Tesisleri

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Nisan 2011 (A SALONU)

 

09.15 – 10.15

Konferans:

Oturum Başkanı: Mahmut TEBERİK- Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

İşyerlerinde Ergonomik Riskler ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi - Prof. Dr. Emel ÖZCAN-İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi

10.15 – 10.30

Çay / Kahve Arası

10.30 – 12.30

Özel Oturum

O. Başkanı: Prof. Dr. Nazmi BİLİR-Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanılan Sorunlar

Doç. Dr. Naci YILDIZ-Hacettepe Ünv. Tıp Fak.

Haydar KAÇMAZ- ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı

Dr. Aykut ÇELİK-Kocaeli Tabip Odası

Bedri TEKİN – MMO

Doç. Dr. Ayşe BEŞER-İŞHEM-DER

Kamber SAYGILI- LİMTER-İŞ Sendikası

12.30 – 13.30

Yemek

13.30 – 14.30

Özel Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhsin AKBABA – Çukurova Üniv.Tıp Fak.Halk Sağ.ABD

Üniversitelerde İSG Eğitimleri

Tıp Fakültelerinde İSG-Doç. Dr. Ferdi TANIR-Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Mühendislik Fakültelerinde ve Meslek Yüksek Okullarında İSG- Doç. Dr. Suphi URAL-ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

14.45 – 16.30

Özel Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferdi TANIR - ÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

Tersanelerde İş Kazaları Önlenebilir Mi?

Doç. Dr. Ferruh AYOĞLU-Z. Karaelmas Üniv.Tıp Fakültesi

Dr. Zühtü ŞAHİN – Ereğli Gemi Tersaneleri

Nevzat GÜZEL – Ereğli Gemi Tersaneleri

 

 

 

 

 

 

 

22 Nisan 2011 (B SALONU)

09.15 – 10.15

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: Cumhur PEKDEMİR - MMO Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı

1. FNSS Ofis Çalışanlarında Uygulanan Egzersiz ve Bilgilendirme Programının Kas İskelet Sistemi Yakınmalarına Etkisi

Selçuk ATALAY – FNSS Savunma sistemleri A.Ş.

2. Küreselleşme Sürecinde İşçi Sağlığı, Güvenliği ve Beslenme

Prof. Dr. Yasemin BEYHAN - Haliç Üniv.

3. 2009 Yılı SGK İstatistiklerinde, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İş Kollarına Göre Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Hilmi SABUNCU - Yeni Yüzyıl Ünv. Tıp Fakültesi

 

 

10.15 – 10.30

Çay / Kahve Arası

 

 

10.30 – 12.00

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: Kadir GÜRKAN - MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı

1. İşyerlerinde Meydana Gelen Kazaların Maliyeti?

Bilgin CANDEMİR – Yıldız Teknik Üniv. M.Y.O.

2. Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) Metodunun Bir İşyeri Uygulaması - Murat Can OCAKTAN - Türk Traktör A.Ş.

3. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Kazaları ve Bu Konuda Alınması Gereken Önlemler - Yrd.Doç.Dr.Nurten ÇEKAL - Pamukkale Üniv. Denizli MYO

4. Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği – M.Esat ÇAĞLAYAN – Makina Mühendisi

 

 

12.00 – 13.30

Yemek

 

 

13.30 – 14.30

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: Yunus AKSOY - Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

1. Kaynak Personelinin Sağlığı ve İş Güvenliği

Bekir ÇEVİK - Düzce Üniv. Gümüşova M.Y.O.

2. Yangın İle Mücadele Konusundaki Son Yönetmeliğin Getirdikleri ve Uygulamalar-H. İhsan PEPEDİL – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

3. Hastane Yangın Güvenliği

Cemal KOZACI-İstanbul Üniv. Teknik Bilimler M.Y.O.

 

 

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

 

 

14.45 – 16.30

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: M. Simavi BAKIR – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

1. Sakarlık! Gerçek mi? Mit mi?

Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK - Mersin Üniv.

2. Örgütlerde İnsan İlişkileri, İletişim ve İş Güvenliği

Mahmut TEBERİK – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

3. MMO Faaliyetlerinde İSG‘ nin Yeri – Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

23 Nisan 2011 (A SALONU)

 

 

09.00 – 11.00

Özel Oturum

Oturum Başkanı: Uğur YILMAZ – İSDEMİR A.Ş.

OSGB/İSGB` lerin Durumu

Sabahattin ÖZTAŞ – Sega İş Güvenliği

Hüseyin Can DOĞAN – Maden Mühendisi

Bülent ASLANHAN-TTB

Altan ÇETİNKAL-MESS

 

 

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

 

 

11.15 – 12.45

Konferans:

 

Oturum Başkanı: Selçuk GÖNDERMEZ – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Dünya Çelik Birliği ve İş Sağlığı Güvenliği Yaklaşımları

M.Uğur YILMAZ – İSDEMİR A.Ş.

Çalışma Ortamının Tehlike ve Risklerinin Değerlendirmesinde Yapılan Hatalar ve Kullanılması Gereken Yöntemler

Prof.Dr.Hilmi SABUNCU – Yeni Yüzyıl Üniv

 

 

12.45 – 13.30

Yemek 

 

13.30 – 16.00

Kapanış Oturumu

Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

23 Nisan 2011 (B SALONU)

09.00 – 10.00

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: Yıldız ÜNER – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

1. Robotik Üretim Hücrelerinde Meydana Gelen İş Kazaları ve Karşı Önlem Önerileri-Yusuf TOPALOĞLU-TOFAŞ A.Ş.

2. Döküm Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri: Örnek Vak`a Çalışmaları - Dr.Rüştü UÇAN - Okan Üniv.M.Y.O.

3. Hidrolik Sistemlerde Oluşan İş Kazaları ve Hidrolik Eğitimi – Gökhan ÖZDEMİR – İSDEMİR A.��.

10.00 – 10.15

Çay / Kahve Arası

10.15 – 12.15

Sözlü Bildiriler:

 

Oturum Başkanı: İmdat ÇETİNER – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

1. Yapı İşlerinde İSG – Yapı İskeleleri

Alper YILDIRIM – İSDEMİR A.Ş.

2. Basınçlı Kaplarda Güvenlik ve İSDEMİR Uygulamaları O.Burak SAYGAN – İSDEMİR A.Ş.

3. Sülfürik Asitten Korunma Önlemleri ve İSDEMİR Uygulamaları - Kemal BOLAT – İSDEMİR A.Ş.

4. Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Emre SEVİNDİK – İSDEMİR A.Ş.

12.15 – 13.30

Yemek

13.30 – 16.00

Kapanış Oturumu

Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI - MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı