İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ DANIŞMA KURULU

 

 • Prof.Dr. Muhsin AKBABA

 • Ali ARSLAN

 • Doç.Dr. Ferruh AYOĞLU

 • H. Fehmi BELPINAR

 • Prof.Dr.Yasemin BEYHAN

 • Prof.Dr. Nazmi BİLİR

 • Bilgin CANDEMİR

 • Yıldırım ÇAKAR

 • Mesut DEMİRCİOĞLU

 • Yard.Doç.Dr. Kamil DELİKANLI

 • A. Hakan ERDİL

 • M. Can EREN

 • Feyyaz GÖK

 • Lütfi İNCİROĞLU

 • Prof.Dr.Halim İŞSEVER

 • Özcan KARABULUT

 • Sema KARTALMIŞ

 • Hilal KINLI

 • Cumhur KOCAMAN

 • Tarkan KULAK

 • Yusuf MEYDAN

 • Bülent ÖZAY

 • Prof.Dr. Emel ÖZCAN

 • Prof.Dr.Alaettin SABANCI

 • Prof.Dr. Hilmi SABUNCU

 • Demet ŞENTAŞÇI

 • Süleyman TÜREMİŞ

 • Ahmet ULUTAŞ

 • Hülya VARLIK

 • Uğur YILMAZ