İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ŞARTNAMESİ

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ` ne sunulacak bildiriler bir kitapta toplanarak kongreden önce basılacak ve tüm katılımcılara, bildiri sunanlara bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Söz konusu Bildiriler Kitabı` na aşağıdaki şartlarda reklam alınacaktır.

 

1.      1000 adet yayınlanacak olan Bildiriler Kitabı bir veya iki cilt halinde basılacaktır. İki cilt basılması durumunda verilen reklamlar her iki kitapta yer alacaktır. Bildiriler Kitabı 20 X 28 cm. boyutundadır. Kapak 200 gr/m² Amerikan Bristol, iç sayfalar ise 80 gr/m² 1 hamur kağıda basılacaktır.

 

2.      Reklam filmi boyutları 18 X 26 cm dir.

 

3.      Reklam sayfalarının tümü trikromi ( renkli ) basılacaktır.

 

4.      Reklam sayfaları için kuruluşların basıma hazır film göndermeleri gerekmektedir.

 

Reklam vermek isteyen kuruluşların 18 Mart 2011 tarihine kadar reklam filmini ODA` ya ulaştırmaları ve reklam bedelini çek ile veya en geç 22 Nisan 2011 tarihine kadar TMMOB MMO Adana Şubesi İş Bankası Barajyolu Şubesi TR090 0064 0000 01 6013 0531920  nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.

 

BİLDİRİLER KİTABI BEDELLERİ

Arka Dış Kapak

Arka İç Kapak

Ön İç Kapak

İkinci Kapak

İç Sayfa

2.500.-TL.

1000.-TL.

1.250.-TL.

1.000.-TL.

500.-TL.

 

Reklam bedellerine %18 KDV eklenir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ

BİLDİRİLER KİTABI SÖZLEŞMESİ

Kuruluşun Adı : ......................................................................................................................................

Kuruluşun Yetkilisinin Adı ve Görevi :..................................................................................................

Adres   :................................................................................................

...............................................................................................

 Telefon   : ................................................

 Faks        : ...............................................

Vergi Dairesi, Vergi No          ............................................................................................................

 

REKLAM YERİ

REKLAM BEDELİ

KDV

TOPLAM

 

 

 

 

 

ÖDEME PLANI

NAKİT OLARAK

ÇEK OLARAK

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Reklam Şartnamesi` nde belirtilen koşulları ve reklam bedeli olan .............................................................................................. YTL` yi ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. ........../........../2011

 

FİRMA                                                                                              ODA ONAYI

         İmza ve Kaşe

 

 

Bildiriler Kitabı Şartnamesi inidirmek için tıklayın.