İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

V. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi - Danışmanlar Kurulu

 

 • Prof.Dr.Muhsin AKBABA - Ç.Ü.Tıp Fak.Halk Sağlığı A.B.D.

 • Cihat ARDA - MMO Eskişehir Şube

 • Ali ARSLAN - MMO İzmir Şube

 • Kemal ARSLAN - DİSK Adana Bölge Temsilcisi

 • Prof.Dr.Yasemin BEYHAN - H.Ü.Sağ.Tek.Y.O.Bes.ve Diyetetik Böl.

 • Prof.Dr.Nazmi BİLİR - H.Ü.Tıp Fak.Halk Sağ.A.B.D.Başk.

 • Dr. İsmail BULCA - Adana Tabip Odası

 • Bilgin CANDEMİR - MMO İstanbul Şube

 • Yıldırım ÇAKAR - MMO Ankara Şube

 • Ulviye ÇALIŞKAN - Adana Ticaret Odası-Temsa Global

 • Emrullah DEMİRCİ - MMO Trabzon Şube

 • Uğurtan DOĞAN - TİSK

 • Hüseyin ELBEK - TÜRK-İŞ

 • A.Hakan ERDİL - Bossa TAŞ

 • Dr. Can EREN - Adana Tabip Odası

 • Sevda ERGÜVEN - MMO Kocaeli Şube

 • Feyyaz GÖK - MMO Mersin Şube

 • Necati İLHAN - MMO Bursa Şube

 • Lütfi İNCİROĞLU - MMO Edirne Şube

 • Doç.Dr.Halim İŞSEVER - İstanul Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD

 • Yakup KARA - MMO Konya Şube

 • Özcan KARABULUT - TÜRK-İŞ

 • Hilal KINLI - RAMS Danışmanlık Tic.A.Ş.

 • Bülent ÖZAY - SESMEKE

 • Prof.Dr. Hilmi SABUNCU - Yeditepe Üniv.Temel Tıp Bil.Böl.İş Sağlığı Bölümü

 • Civan SERİNTÜRK - Adana Sanayi Odası - Volkan Matbacılık Ltd.Şti.

 • Demet ŞENTAŞÇI - BOTAŞ Petrol İşlt.Müd.

 • Süleyman TÜREMİŞ - ÇSGB İSGÜM Adana Laboratuarı

 • Uğur YILMAZ - İSDEMİR A.Ş.